HELGOS VÝTAHY

AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA

Certifikováno Hospodářskou komorou ČR

SERVISNÍ OBLAST ÚSTÍ NAD LABEM, PRAHA: +420 602 146 094

SERVISNÍ OBLAST DĚČÍN, ČESKÁ LÍPA A OKOLÍ: +420 412 520 077

HLÁŠENÍ PORUCH

Bezpřevodové výtahové stroje

Poptávka nového výtahu

ZKUŠENOSTI S PROVOZEM A VÝSLEDKY MĚŘENÍ PŘÍKONU
A ZÁBĚROVÝCH PROUDŮ U RŮZNÝCH DRUHŮ PŘEVODOVÝCH
I BEZPŘEVODOVÝCH STROJŮ

Bylo provedeno celkem měření na sedmi výtazích. Výsledky měření jsou uvedeny v přiložené tabulce. Jedná se o hodnoty naměřené při jízdě, hodnoty při rozjezdu a brzdění jsou zobrazeny v přiložených grafech podrobné zprávy měření, které jsou k dispozici v případě zájmu u firmy Helgos s.r.o. Ústí nad Labem a Elektropohony Frenštát p. R.

KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM MĚŘENÍM:

U1 – měření bylo provedeno na bezpřevodovém stroji české výroby na výtahu o nosnosti 320 kg ve zdivu modernizovaném s původní klecí i protiváhou. Toto měření bylo provedeno z důvodu zjištění účinku lehčí protiváhy (o 80 kg) na hodnoty příkonu za jízdy dolu i nahoru.

U2 – měření bylo provedeno na bezpřevodovém stroji BVS W30F nosnosti 400 kg. Modernizovaný výtah má nosnost 320 kg s vyváženou protiváhou. Hodnoty naměřené na tomto stroji patří k nejlepším.

U3 – měření bylo provedeno na bezpřevodovém stroji české výroby modernizovaného výtahu nosnosti 320 kg. V tomto případě je protiváha lehčí cca o 25 kg. Naměřené hodnoty jsou dobré.

U4 – měření bylo provedeno na původním převodovém stroji výtahu o nosnosti 250 kg se strojem TRANSPORTA 2,5 kW. Na tomto výtahu je instalován nový rozvaděč s mikroprocesorem a frekvenčním měničem YASKAWA. Z výsledku měření je zřejmé, že úspora v tomto případě je při záběrovém proudu, který je trojnásobně menší než při přímém rozběhu. Zvýší se luxus jízdy a přesnost zastavení.

U5 – měření bylo provedeno na převodovém výtahovém stroji BOV 320 kg na modernizovaném výtahu s frekvenčním měničem 7,5 kW a bubnovým strojem BOV ve strojovně nad šachtou.

U6 – měření bylo provedeno na výtahovém stroji španělské výroby instalovaném na modernizovaném výtahu 320 kg. Tento španělský stroj nemá jako jediný ruční odbrzďování. Toto je zajištěno zapojenou UPS, která současně při výpadku proudu zajede s výtahem do nejbližší stanice a otevře dveře. Váha tohoto stroje je 110 kg.

U7 – měření bylo provedeno na převodovém výtahovém stroji TRANSPORTA 2,5 kW na výtahu nosnosti 250 kg s původním rozvaděčem VRN. Zde je záběrový proud 25 A. Naměřené hodnoty jsou v tabulce. Upozorňujeme na hodnotu jízdy s vyváženou klecí, která je poměrně vysoká.

Na všech výše uvedených rozvaděčích byl změřen příkon naprázdno, tedy ve stavu, kdy výtah nejede. Nejnižší hodnota bylo měření č. 7 – rozvaděč VRN – 17W. U ostatních měření se hodnoty pohybovaly kolem 36 W. Podotýkáme, že nové rozvaděče jsou osazeny mikroprocesory s frekvenčním měničem Yaskawa.

Na modernizovaných výtazích jsou u všech bezpřevodových strojů váhy klece váženy váhou s analogovým výstupem, který dodá informaci do měniče po navolení jízdy o zatížení klece. Měnič vyvine potřebný moment a rozjezd je plynulý jak s prázdnou klecí, tak s plně zatíženou klecí.

Bezpřevodové stroje se kromě prokazatelné úspory elektrické energie
vyznačují dalšími neopomenutelnými výhodami, zejména:

 

Vladimír Lazar – jednatel společnosti
Helgos s.r.o.

AKTUÁLNĚ

VÝTAHOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM MLC

SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝTAHU MIK-EL

STARÁME SE O SRDCE I MOZKY VÝTAHŮ

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti poskytuje vysoce kvalitní a komplexní služby v oblasti staveb, revizí, servisu a oprav výtahů. Zavazujeme se kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí a zajistit vytváření bezpečných podmínek pro své pracovníky.

PRO ZÁKAZNÍKY

Pobočky Napište nám Mapa stránek HLÁŠENÍ PORUCH

ČASTO HLEDÁTE

Nový výtah Rekonstrukce výtahu Výroba výtahových rozvaděčů Bezpřevodové výt. stroje

NAŠE POBOČKY