HELGOS VÝTAHY

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ FIRMA

Certifikované Hospodárskou komorou ČR

SERVISNÁ OBLASŤ ÚSTÍ NAD LABEM, PRAHA: +420 602 146 094

SERVISNÁ OBLASŤ DĚČÍN, ČESKÁ LÍPA A OKOLIE: +420 412 520 077

HLÁSENIE PORÚCH

Bezprevodové výťahové stroje

Dopyt nového výťahu

SKÚSENOSTI S PREVÁDZKOU A VÝSLEDKY MERANIA PRÍKONU
A ZÁBEROVÝCH PRÚDOV U RÔZNYCH DRUHOV PREVODOVÝCH
I BEZPREVODOVÝCH STROJOV

Celkovo bolo vykonané meranie na siedmich výťahoch. Výsledky merania sú uvedené v priloženej tabuľke. Ide o hodnoty namerané počas jazdy, hodnoty pri rozjazde a brzdení sú zobrazené v priložených grafoch podrobnej správy merania, ktoré sú k dispozícii v prípade záujmu u firmy Helgos s.r.o. Ústí nad Labem a Elektropohony Frenštát p. R.

KOMENTÁR K JEDNOTLIVÝM MERANIAM:

U1 – meranie bolo vykonané na bezprevodovom stroji českej výroby na výťahu s nosnosťou 320 kg v murive modernizovanom s pôvodnou klietkou i protiváhou. Toto meranie bolo vykonané z dôvodu zistenia účinku ľahšej protiváhy (o 80 kg) na hodnoty príkonu počas jazdy dole i hore.

U2 – meranie bolo vykonané na bezprevodovom stroji BVS W30F nosnosti 400 kg. Modernizovaný výťah má nosnosť 320 kg s vyváženou protiváhou. Hodnoty namerané na tomto stroji patria k najlepším.

U3 – meranie bolo vykonané na bezprevodovom stroji českej výroby modernizovaného výťahu nosnosti 320 kg. V tomto prípade je protiváha ľahšia cca o 25 kg. Namerané hodnoty sú dobré.

U4 – meranie bolo vykonané na pôvodnom prevodovom stroji výťahu s nosnosťou 250 kg so strojom TRANSPORTA 2,5 kW. Na tomto výťahu je inštalovaný nový rozvádzač s mikroprocesorom a frekvenčným meničom YASKAWA. Z výsledku merania je zrejmé, že úspora v tomto prípade je pri záberovom prúde, ktorý je trojnásobne menší než pri priamom rozbehu. Zvýši sa luxus jazdy a presnosť zastavenia.

U5– meranie bolo vykonané na prevodovom výťahovom stroji BOV 320 kg na modernizovanom výťahu s frekvenčným meničom 7,5 kW a bubnovým strojom BOV v strojovni nad šachtou.

U6 – meranie bolo vykonané na výťahovom stroji španielskej výroby inštalovanom na modernizovanom výťahu 320 kg. Tento španielsky stroj nemá ako jediný ručné odbrzďovanie. Toto je zaistené zapojenou UPS, ktorá súčasne pri výpadku prúdu zájde s výťahom do najbližšej stanice a otvorí dvere. Váha tohto stroja je 110 kg.

U7 – meranie bolo vykonané na prevodovom výťahovom stroji TRANSPORTA 2,5 kW na výťahu nosnosti 250 kg s pôvodným rozvádzačom VRN. Tu je záberový prúd 25 A. Namerané hodnoty sú v tabuľke. Upozorňujeme na hodnotu jazdy s vyváženou klietkou, ktorá je pomerne vysoká.

Na všetkých vyššie uvedených rozvádzačoch bol zmeraný príkon naprázdno, teda v stave, keď výťah nejde. Najnižšia hodnota bolo meranie č. 7 – rozvádzač VRN – 17W. Pri ostatných meraniach sa hodnoty pohybovali okolo 36W. Podotýkame, že nové rozvádzače sú osadené mikroprocesormi s frekvenčným meničom Yaskawa.

Na modernizovaných výťahoch sú u všetkých bezprevodových strojov váhy klietky vážené váhou s analógovým výstupom, ktorý dodá informáciu do meniča po navolení jazdy o zaťažení klietky. Menič vyvinie potrebný moment a rozjazd je plynulý ako s prázdnou klietkou, tak s plne zaťaženou klietkou.

Bezprevodové stroje sa okrem preukázateľnej úspory elektrickej energie
vyznačujú ďalšími nespomenutými výhodami, najmä:

 

Vladimír Lazar – konateľ spoločnosti
Helgos s.r.o.

AKTUÁLNE

VÝŤAHOVÝ RIADIACI SYSTÉM MLC 8000/INTEC

SYSTÉM RIADENIA VÝŤAHU MIK-EL

STARÁME SA O SRDCE I MOZGY VÝŤAHOV

POLITIKA SPOLOČNOSTI

Vedenie spoločnosti poskytuje vysoko kvalitné a komplexné služby v oblasti stavieb, revízií, servisu a opráv výťahov. Zaväzujeme sa kontrolovať a minimalizovať možné riziká znečistenia ktorejkoľvek zložky životného prostredia a zaistiť vytváranie bezpečných podmienok pre svojich pracovníkov.

PRE ZÁKAZNÍKOV

Pobočky Napišťe nám Mapa stránok HLÁSENIE PORUCH

ČASTO HĽADÁTE

Nový výťah Rekonštrukcia výťahu Výroba výťahových rozvádzačov Bezprevodové výť. stroje

NAŠE POBOČKY